ANSVARsavtal

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan.

Ansvarsfriskrivelse *
§ 1 Ingen får köra alkoholpåverkad eller narkotikapåverkad. § 2 Körkort måste kunna uppvisas. § 3 Alla deltagare måste följa arrangörens regler och rekommendationer. § 4 Följs inte reglerna, har arrangören rätt att utestänga deltagare, utan ersättning. § 5 Alla materiella skador som uppstår på MOM Events och Ljungbyhed Parks egendom, i samband med avåkning eller vårdslöst beteende, ersätts av föraren. § 6 Alla aktiviteter sker på egen risk. MOM ansvarar ej för personskador till följd av avåkning, sammanstötning eller någon annan aktivitet, i samband med evenemang.